Πολύ μας απασχολούν, στην εποχή μας, οι συντελεστές για την  επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και ιδιαίτερα  πόσο σημαντικός συντελεστής για την ανάπτυξη αποτελεί η εφαρμογή της τεχνολογίας και η σωστή διοίκηση, που αναμφισβήτητα παίζουν πρωταρχικό ρόλο.

Σε αυτό το σημείωμα θέλω να αναφερθώ συμπληρωματικά σε συντελεστές που αφορούν χαρακτηριστικά των διοικούντων ανεξάρτητα από τα μέσα που σταδιακά και υποχρεωτικά εφαρμόζονται όλο και περισσότερο.

Με λίγα λόγια θέλω , αυτή τη φορά να δώσω έμφαση στα ανθρώπινα χαρακτηριστικά που προσδίδουν την πραγματική προστιθέμενη αξία στα μέσα και την χρήση των εργαλείων που σήμερα προσφέρονται και θα προσφέρονται άπλετα στο εγγύς και απώτερο μέλλον. 

Σαν παραλληλισμό θα δανειστώ το παράδειγμα από τον αθλητισμό και ειδικότερα την βελτίωση της ελαστικότητας του κονταριού που χρησιμοποιείται σήμερα από τους αθλητές του ‘Επί κοντώ’. Ασφαλώς προσφέρει στον αθλητή μεγαλύτερες δυνατότητες σε σχέση με τον εξοπλισμό προ εικοσαετίας η βάση της επιτυχίας εξακολουθεί να αποτελεί  ο ίδιος ο αθλητής και οι δικές του ικανότητες.

Οι ικανότητες αυτές καθώς και η αποτελεσματικότητα εξαρτώνται από μερικούς γενικούς κανόνες που οι προπονητές προσπαθούν να εφαρμόσουν και να εμφυσήσουν στον αθλητή να ακολουθεί, ανεξάρτητα από την ποιότητα του εξοπλισμού.

Κατά τον ίδιο τρόπο η προσωπικότητα, τα χαρακτηριστικά και οι συνήθειες της διοίκησης και των στελεχών μίας επιχείρησης θα επηρεάσουν την αποτελεσματικότητα στην επιτυχή ολοκλήρωση ενός έργου η ακόμα και στην επιτυχία διοίκησης μίας επιχείρησης.

Πολλά από αυτά τα χαρακτηριστικά αποτελούν τμήμα της προσωπικότητας και είναι κληρονομικά αλλά πολλά είναι αποτέλεσμα εμπειρίας η προσπάθειας.

Ανεξάρτητα πως αποκτήθηκαν αποτελούν συντελεστές της επιτυχίας και αξίζει να αξιοποιηθούν.

  1. Σαν πρώτο χαρακτηριστικό  θα ήθελα να αναφέρω και να ξεχωρίσω την ικανότητα επιλογής συνεργατών γιατί ποτέ δεν είναι δυνατή μία επιτυχία σαν αποτέλεσμα ατομικής και μόνο προσπάθειας.
  2. Συνυφασμένο με αυτό το χαρακτηριστικό είναι η δυνατότητα λειτουργίας στα πλαίσια ομαδικής συνεργασίας.
  3. Η διορατικότητα είναι αποτέλεσμα βαθιάς γνώσης και δημιουργικής φαντασίας. Χαρακτηριστικό ευρείας αντίληψης των εξελίξεων και των γεγονότων.
  4. Ικανότητα ηγεσίας που συνδυάζεται με την αναγνώριση των συνεργατών για την επάρκεια των ικανοτήτων του ατόμου στην επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου.
  5. Συνυφασμένη με την ηγεσία είναι η ικανότητα έγκαιρης λήψης αποφάσεων χωρίς αναβλητικότητα. Η αναβλητικότητα ίσως να είναι ένα από τα περισσότερο επικίνδυνα ελαττώματα στελεχών που ηγούνται ομάδων εργασίας η επιχειρήσεων.
  6. Η Οργάνωτικότητα  είναι ένα αυτονόητο χαρακτηριστικό για ένα άτομο που ηγείται, μέρος του χαρακτηριστικού όμως είναι και η συνέπεια και η μεθοδική παρακολούθηση της εξέλιξης κάθε έργου. Η μεθοδικότητα δεν είναι πάντα αυτονόητη γιατί συγχέεται με τα αρνητικά χαρακτηρίστηκα μιας γραφειοκρατίας. Αντίθετα πιστεύω ότι ο τακτικός επαναληπτικός έλεγχος της προόδου ενός έργου αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε προσπάθειας.
  7. Δια βίου εκπαίδευση. Δεν νοείται στασιμότητα στο θέμα της συνεχούς  ανανέωσης γνώσης όταν οι συνθήκες μεταβάλλονται σε ρυθμό χιονοστιβάδας.  
  8. Επιμονή. Η πίστη στον στόχο είναι χαρακτηριστικό που εμπνέει εμπιστοσύνη στην ορθότητα των αποφάσεων.
  9. Ψυχραιμία. Έλλειψη ψυχραιμίας μπορεί να αποβεί καταστροφική στην εξέλιξη ενός έργου, σε περιόδους κρίσης, που πάντα είναι αναπόφευκτες.
  10. Αντοχή. Την προσπάθεια για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός σημαντικού έργου μπορεί να την παρομοιάσουμε με τον Μαραθώνιο. Δεν είναι αγώνας ταχύτητας 100 μέτρων. Απαιτεί στρατηγική ψυχραιμία και αντοχή.

Κανένα από τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν αφορά εξάρτηση από εξωτερικούς παράγοντες, τεχνολογία, οικονομία, πολιτικό σύστημα, ακόμα και περιβάλλον.

Είναι ένας εσωτερικός οδηγός αυτοσυγκέντρωσής και εσωτερικής δύναμης, στοιχεία που απαιτούνται για αθλητές της ανάπτυξης και επιτυχίας στην ανταγωνιστική κοινωνίας που βιώνουμε.

ΝΚ