γραφειοκρατία.jpg

Το θέμα που εμφανίζεται επί δεκαετίες και φαίνεται να μένει άλυτο.

Η αναφορές στις οποίες μπορεί να ανατρέξει κανείς είναι αμέτρητες και το κόστος ανυπολόγιστο.

Και αναρωτιέται κανείς. Είναι το πρόβλημα πράγματι οργανωτικό;

Είναι πρόβλημα διαφθοράς, η ανικανότητας;

Μήπως η εκάστοτε διοίκηση προσπαθεί να κρύψει, με τον τρόπο αυτό, τα πραγματικά προβλήματα; Είναι έλλειψη γνώσεων, τεχνικών και οργανωτικών;

Αφορά μόνο το δημόσια η και τον ιδιωτικό τομέα;

Κατά την άποψή μου η γραφειοκρατία έχει ριζώσει κυρίως στο δημόσιο εδώ και πάρα πολύ καιρό και επηρεάζει και τον ιδιωτικό τομέα αρκετά.

Η τεχνολογία μπορεί σήμερα να βοηθήσει στην σταδιακή μείωση δεδομένου ότι επιβάλει την παρακολούθηση των διαδικασιών προκειμένου να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα για την απλοποίηση.

Στον ιδιωτικό τομέα η βελτίωση επιτυγχάνεται λόγω της ανταγωνιστικότητας, ενώ στον δημόσιο, η ανταγωνιστικότητα γίνεται αντικείμενο πολιτικής η συντεχνιακής εκμετάλλευσης.

Για τον λόγο αυτό υπάρχει τόση αντίδραση στην εφαρμογή συστημάτων μέτρησης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας στις διαδικασίες που εφαρμόζονται σε διάφορους τομείς και λειτουργίες.

Η τεχνολογία δεν μπορεί να αλλάξει τις νοοτροπίες δεκάδων η και εκατοντάδων ετών.

Μπορεί όμως να βοηθήσει στην απλοποίηση των διαδικασιών για την αύξηση της παραγωγικότητας προς όφελος των  εργαζομένων αν η διοίκηση φερθεί έξυπνα και μοιράσει το όφελος που θα προκύψει μεταξύ των εργαζομένων και του δημόσιου οργανισμού.

Βέβαια το αμέσως μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η διαφθορά. Η διαφορά κρύβεται πίσω από την συνυπευθυνότητα, τις αποφάσεις επιτροπών και την πολυπλοκότητα. Αυτό αποτελεί ένα δεύτερο επίπεδο λειτουργίας και επιβίωσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ιδιαίτερα στο δημόσιο που η τεχνολογία έχει περιορισμένες δυνατότητες στη φάση αυτή.

Τα λόγια αυτά ίσως να ακούγονται για ορισμένους αυτονόητα η για άλλους αόριστα, αλλά σκοπό έχουν να  αφυπνίσουν τόσο τα μεσαία στελέχη δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων να ενσκήψουν στο πρόβλημα διαχείρισης των εταιρικών πληροφοριών σε συνδυασμό με την ροή των πληροφοριών αυτών μέσα από τις ροές διαδικασιών δεδομένου ότι αυτές είναι που πρέπει να βελτιωθούν πριν από μετάπτωσή μας στην επόμενη επανάσταση που επέρχεται με την ανάπτυξη ακόμη νεότερων τεχνολογιών όπως η ρομποτική και η τεχνητή νοημοσύνη.

Νίκος Κούζος (Nick Kouzos)

President of Skymark Technologies

Tel: +30 22910 78964 | Mob: +30 697 66 96 568

Url: skymarkrelate.com

Addr: 316 Agias Marinas Ave. 194 00,  Greece