ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

arkas2 (1).jpg

Μέγα σφάλμα για κάθε δραστηριότητα αποτελεί η έλλειψη σαφούς μακροχρόνιου και βραχυχρόνιου προγραμματισμού.
Η επιτυχία ενός , διευθυντού και η διατήρηση στην θέση του, επιβάλει ακριβώς την αυστηρή τήρηση των παραπάνω κανόνων, τόσο για την ορθότητα του μακροχρόνιου προγραμματισμού όσο και για την επίτευξη των βραχυχρόνιων στόχων, τα λεγόμενα ‘milestones’.
Η αποτυχία στις μεγάλες επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα συνεπάγεται την απόλυση.
Δυστυχώς εδώ οφείλεται η αναποτελεσματικότητα, τόσο του δημοσίου τομέα όσο και του πολιτικού μας συστήματος, διαχρονικά, ανεξάρτητα του ιδεολογικού προσανατολισμού.
Ασυγχώρητα λάθη αποτελούν, η έλλειψη συστήματος αξιολόγησης των στελεχών του δημοσίου τομέα, αλλά και η έλλειψη προγραμματισμού της εκάστοτε πολιτικής εξουσίας η οποία, επιπλέον, αρνείται την ανάληψη της ευθηνής για την μη επίτευξη βραχυχρόνιων και μακροχρόνιων στόχων.
Η ‘Δημιουργική ασάφεια’ και οι …‘αυταπάτες’ δεν αποτελούν δικαιολογίες στον ιδιωτικό τομέα.
Αυτές οι εκφράσεις προεξοφλούν απόπειρες αποφυγής απολογισμού και μετάθεσης των ευθηνών, καθώς και δικαιολογίες που αποσκοπούν στη παράταση μίας λανθασμένης πολιτικής. Δεν αποτελούν διατυπώσεις ώριμων πολιτικών ανδρών. Αντίθετα θα μείνουν στην ιστορία σαν αποφθέγματα πολιτικών με ελλειμματική προσωπικότητα και αξιοπιστία.
Το πολιτικό μας σύστημα προσφέρεται για την ανοχή τέτοιου είδους συμπεριφορών των πολιτικών μας, ο οποίοι αποφεύγουν την κρίση προφασιζόμενοι την ανάγκη μακροχρόνιας αντιμετώπισης των διαχρονικών προβλημάτων προκειμένου να παραμείνουν στην εξουσία.
Δυστυχώς αποτελούν πολύ άσχημα παραδείγματα που δεν μπορούν να δικαιολογηθούν ούτε ακόμα και από μία ιδεοληπτική σκοπιμότητα.

Advertisements