“ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ” Ο ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

(Ενα άρθρο με επαγγελματική προσέγγιση)

Μεγάλη αντιπαράθεση φαίνεται να συνεχίζει να υπάρχει μεταξύ πολιτικών και άλλων φορέων, οικονομικών επιχειρησιακών,  κλπ.

Η ανάγκη βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας εξακολουθεί να αποτελεί στόχο αλλά και αντικείμενο συζήτησης μεταξύ όλων των Ελληνικών κυβερνήσεων και των δανειστών.

Όλοι συμφωνούν, ανεξάρτητα πολιτικής ιδεολογίας, ότι η  “παραγωγικότητα” αποτελεί  κοινό παράγοντα  για την αντιμετώπιση της  κρίσης.

Παρότι όλοι συμφωνούν, στην πράξη εξακολουθούμε να αντιμετωπίζουμε, αύξηση κόστους λειτουργίας,  μείωση της παραγωγής, αύξηση της γραφειοκρατίας τόσο στον δημόσιο όσο και στον τραπεζικό αλλά και στον ιδιωτικό τομέα.

Η Κυβέρνηση εξαγγέλει μεγάλη οικονομία στο δημόσιο από την κατάργηση φωτοτυπιών.

Πρόσφατα διαβάσαμε αυτό που με περηφάνια εξαγγέλλεται από τον δημόσιο τομέα ότι η κατάργηση των φωτοτυπιών  από τις διαδικασίες διαπιστώθηκε οικονομία €500 εκ. Μα αυτό αποτελεί ένα αμελητέο ποσό σε σχέση με το σύνολο των απωλειών από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες του δημοσίου που βιώνουμε επί δεκαετίες.

Αλλά είναι λάθος να επικεντρώνουμε την κριτική μας μόνο στο δημόσιο, οι επιπτώσεις της γραφειοκρατίας στην παραγωγικότητα αποτελεί σοβαρότατο πρόβλημα και στον ιδιωτικό τομέα ανεξαρτήτως συγκεκριμένης ειδικότητας.

Η καθυστέρηση στην συνειδητοποίηση της συμβολής των πρώτων εφαρμοφών πληροφορικής.

Μας πήρε πάνω από σαράντα χρόνια (δεκαετίες ‘60,’70,’80,’90) να συνειδητοποιήσουμε την συμβολή της πληροφορικής στην παραγωγική διαδικασία που οδήγησαν στην ευρύτατη διάδοση και εφαρμογή  των ERP’s, ελπίζω να μην μας πάρει περισσότερο από δύο ακόμη δεκαετίες για να συνειδητοποιήσουμε την συμβολή που μπορεί να έχει στην μείωση του κόστους και στην αντίστοιχη αύξηση της παραγωγικότητας η εφαρμογή των τεχνολογιών Enterprise Content Management (διαχείριση της εταιρικής πληροφορίας) που εξαπλώνεται παγκοσμίως, με ρυθμούς χιονοστιβάδας.

Η ανάγκη ταχύτερης συνειδητοποίησης της δεύτερης φάσης εφαρμογών με την τεχνολογία Enterprise Content Management.

Για τον μη ειδικό, οι τεχνολογίες αυτές αφορούν την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αυτοματοποίηση της διαχείρισης, διανομής, αποθήκευσης, ανάκλησης πληροφοριών καθώς και της αυτοματοποίησης των διαδικασιών κάθε ιδιωτικής η δημοσίας επιχείρησης ή τομέα, συνδυάζοντας στοιχεία και πληροφορίες που  προέρχονται από ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα, όπως έντυπα, χειρόγραφα, φαχ, e-mails, σχεδίων, φωτογραφιών, video, κλπ.

Ο χρόνος απόσβεσης.

Η εφαρμογή της τεχνολογίας έχει συνήθως απόσβεση μικρότερη από 12 μήνες και ελάχιστο χρόνο υλοποίησης που δεν έχει σχέση με τους αντίστοιχους χρόνους εγκατάστασης και υλοποίησης ενός Συστήματος ERP.

Η δραματική αλλαγή που πραγματοποιείται σήμερα.

Σε λίγα χρόνια προβλέπουμε ότι δεν θα υπάρχει επιχείρηση δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα διεθνώς, η οποία θα λειτουργεί χωρίς τις τεχνολογίες ECM, ενώ στην Ελλάδα θα ψάχνουμε ακόμη να βρούμε τα χαρτάκια των διαφόρων αποδείξεων εξόδων, τα χαμένα ή λάθος αρχειοθετημένα παραστατικά, τις συμβάσεις, τους μουχλιασμένους από την πολυκαιρία φακέλους, τα χαμένα ένσημα των διαφόρων επαγγελματικών ταμείων, τις πολύπλοκες διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου, τα ληγμένα πληρεξούσια και εξουσιοδοτήσεις των τραπεζών και τόσα άλλα στοιχεία και έγγραφα.

Και μόνο η εξοικείωση με τις τεχνολογίες ECM  αποτελεί κέρδος.

Ταυτόχρονα οι δικηγόροι, οι λογιστές, οι ελεγκτές, οι δικαστές, οι φοροτεχνικοί, οι μηχανικοί θα χάνονται μέσα στις χιλιάδες τροπολογίες, διατάξεις, νομολογία, πρακτικά ΔΣ, δικαστηρίων, κλπ.

Τόσο  σε γενικό αλλά και σε ατομικό περιβάλλον στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ακόμα και μόνο η εξοικείωση με τις τεχνολογίες ECM θα αποτελεί κέρδος.

Για τους παραπάνω λόγους απασχολούμαι και επαγγελματικά με την προώθηση και ηλοποίηση εφαρμογών Enterprise Content Management της Ελληνικής Εταιρίας DataTeam Solutions  www.datateamsolutions.com.

Η Εταιρία  DataTeam Solutions παρέχει δωρεάν συμβουλές  και μελέτη προϋπολογισμού για το  ROI που επιτυγχάνεται από την εφαρμογή των τεχνολογιών σε συγκεκριμένους τομείς όπως, Εταιρίες Διανομών/Logistics, Παραγωγής, Παροχής Υπηρεσιών, Ναυτιλιακών και πολλών άλλων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη Ελλάδα και το εξωτερικό.

Νίκος Κούζος