Μια πρόταση για ανάπτυξη.

Η εφαρμογή της εισπρακτικής πολιτικής έχει εξαντλήσει την Ελληνική οικονομία.

Ελάχιστα ακούγονται για νέες ιδέες που θα βοηθήσουν την ανάπτυξη.

Παραθέτω την παρακάτω πρόταση για επεξεργασία:

Σήμερα το κράτος αποζημιώνει με συγκεκριμένα ποσά τόσο τους απολυόμενους από τον ιδιωτικό τομέα (ΟΑΕΔ) όσο και στον δημόσιο (Εφεδρεία).

Προτείνω την εθελοντική ένταξη των απολυομένων σε σύστημα  εργασίας πλήρους απασχόλησης που θα επιδοτεί συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας (κυρίως εξαγωγικές δραστηριότητες, προϊόντα και υπηρεσίες)  με τα ισόποσα ποσά, υπό την προϋπόθεση,  ο εργοδότης να επιμηκύνει την διάρκεια της απασχόλησης κατά εξ μήνες.

Μετά την παρέλευση της περιόδου, εργοδότης και εργαζόμενος θα βρίσκονται σε ελεύθερη διαπραγμάτευση για τους όρους συνέχισης της συνεργασίας.

Θα ήθελα ν’ ακούσω παρατηρήσεις σας.

Νίκος Κούζος

nkou@skymarkrelate.com

Mobile: 6976696568